Timeshare to prawo do regularnego korzystania z nieruchomości w kurortach w określonym czasie w roku.

Sejm nie poparł też senackiej poprawki, by wykreślić z ustawy przepis, który przewiduje karę ograniczenia wolności albo grzywny za naruszenie przez przedsiębiorcę określonych obowiązków względem konsumenta dotyczących umowy o timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany.

Ustawa reguluje usługi timeshare w turystyce. Timeshare - z angielskiego - dzielenie czasu - oznacza prawo do korzystania z rzeczy, przede wszystkim z nieruchomości - np. ośrodka turystycznego, hotelu, pensjonatu, czy apartamentu, w określonych, regularnie powtarzających się odstępach czasu w każdym roku. Jest wykorzystywany do nabywania prawa korzystania z nieruchomości położonych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.

Ustawa daje 14 dni na odstąpienie od umowy. Zapisy przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mają lepiej chronić prawa konsumentów korzystających z tego typu usług. Określa ona definicje, zasady i tryb zawierania umów. Nacisk położono na rzetelne i dokładne informowanie konsumenta o tych umowach, m.in. przekazywania informacji przedkontraktowych. maja one być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały, na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji.

Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od jej ogłoszenia. Teraz zostanie skierowana ona do podpisu prezydenta.