Konferencja, która odbywa się zawsze w kraju prezydencji, organizowana jest w ramach Siódmego Programu Ramowego, za pomocą którego Unia Europejska finansuje prace badawczo-rozwojowe. Budżet programu to 50 mld euro w latach 2007-2013. Dyskusja będzie dotyczyła zarówno przedsięwzięć zrealizowanych dzięki programowi, jak i priorytetów, które zdaniem ekspertów powinny znaleźć się w jego ósmej edycji.

"Żyjemy w bardzo burzliwych czasach, dlatego warto się zastanowić, jak najlepiej spożytkować fundusze, które będą do wykorzystania w ramach Ósmego Programu Ramowego" - powiedziała rzeczniczka prasowa SRC Agnieszka Lefanowicz. Z kolei Małgorzata Woźniak, rzeczniczka MSWiA, które jest jednym z patronów konferencji, podkreśla, że SRC to okazja do wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i reagowania na zagrożenia, co jest ważne także w kontekście Euro 2012.

W dyskusji zostanie poruszony m.in. temat wykorzystania technik satelitarnych w sektorze bezpieczeństwa. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładzie ćwiczeń ratowniczych Carpathex 2011, które w ub. tygodniu odbyły się na Podkarpaciu. W ich trakcie służby z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy przećwiczyły m.in. scenariusz, który przewidywał zderzenie pociągu osobowego wiozącego kibiców piłkarskich z pociągiem towarowym wiozącym substancje chemiczne. W programie ćwiczeń była też demonstracja różnorodnych systemów pozyskiwania i udostępniania informacji satelitarnych i geograficznych.

Tematem jednej z sesji będzie też wykorzystanie technologii podwójnego zastosowania (czyli cywilno-wojskowych) do ochrony ludności przed substancjami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Omawiane będzie też bezpieczeństwo operacji finansowych oraz ściganie prania brudnych pieniędzy; organizatorzy konferencji zwracają uwagę, że stosowanie zaawansowanych technologii w postępowaniu karnym otwiera także dyskusję na temat zachowania praw i wolności obywatelskich. Eksperci będą także dyskutować o wyzwaniach prawnych i naukowych, jakie niesie za sobą rozwój technik kryminalistycznych.

Elementem SRC będzie też pokaz, jaki we wtorek wieczorem warszawiacy będą mogli obejrzeć przy Centrum Nauki Kopernik. Zaprezentowane zostanie działanie sprzętu i współpracy służb porządkowych. Scenariusz symulacji przewiduje próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby posiadające niebezpieczną substancję, która może być użyta do przeprowadzenia ataku terrorystycznego podczas Euro 2012.

Jak zapowiadają organizatorzy, konferencję mają wspólnie otworzyć przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Paul Weissenberg. Wśród zaproszonych uczestników z Polski mają się też znaleźć osoby z kierownictwa MSWiA, policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, prelegentami będą też przedstawiciele BBN, ABW i Sądu Najwyższego.

W poniedziałek przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji odbyło się tzw. spotkanie brokerskie. Jego uczestnicy prezentowali wyniki badań i innowacyjnych rozwiązań. Celem spotkania było szukanie nowych partnerów dla wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, przedstawienie oferty swojej instytucji i zapoznanie się z ofertami potencjalnych koordynatorów przyszłych europejskich konsorcjów badawczych.

Organizatorem SRC - we współpracy z Komisją Europejską - jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP). Security Research Conference odbywa się od 2006 r. Dotychczasowe edycje miały miejsce kolejno w Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Sztokholmie oraz Ostendzie w Belgii. Patronat nad SRC mają ministerstwa: gospodarki, spraw wewnętrznych i administracji oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także prezydent Warszawy. Wśród głównych patronów medialnych imprezy jest Polska Agencja Prasowa.