Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (WUG) Jolanta Talarczyk, powodami poniedziałkowej - piątej już - decyzji o wstrzymaniu eksploatacji w problematycznej ścianie były: stężenie metanu sięgające 2,3 proc. i brak wymaganej ilości pyłu kamiennego w zaporze przeciwwybuchowej.

Wcześniej nadzór górniczy zatrzymywał ścianę 4 marca, 8 lipca, 24 sierpnia i 15 września. Za każdym razem najważniejszym wskazaniem było wysokie stężenie metanu. Rejon ten, od uruchomienia, skontrolowano aż 12 razy. Trzykrotnie inspektorzy nie mogli przeprowadzić wszystkich czynności kontrolnych z powodu niebezpiecznych - przekraczających normy - stężeń metanu.

Jak zaznaczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach (OUG) Jerzy Kolasa, od stycznia do lipca w ścianie odnotowano 2,4 tys. przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu, na łączny czas 460 godzin. Przekroczenia te wahały się od 2,5 do 5 procent.

Sytuację w ścianie dwukrotnie analizowała działająca w WUG komisja ds. atmosfery kopalnianej - po raz ostatni 19 sierpnia. Eksperci m.in. pozytywnie zaopiniowali wtedy realizację swoich wcześniejszych zaleceń, stwierdzili też, że w obecnych warunkach możliwy jest postęp ściany do trzech metrów na dobę. Mimo to, problemy z metanem dalej się ujawniały.

Stosowanie zaleceń kopalnianego zespołu ds. zagrożeń wentylacyjno-metanowych nie przyniosło skutków. Dlatego w poniedziałek konieczne było wstrzymanie eksploatacji, by wdrożyć dodatkowe działania, zaopiniowane przez WUG-owską komisję. Według Talarczyk, we wtorek ściana znowu już działała, jednak nadzór górniczy postanowił zaapelować m.in. do załogi "Staszica" o szczególną ostrożność.

Eksperci oceniają ścianę 8b-S jako najbardziej zagrożoną przez metan w całym polskim górnictwie węgla kamiennego. Przypisano jej IV - najwyższą - kategorię zagrożenia metanowego, a także III - również najwyższy - stopień zagrożenia tąpaniami. Prócz tego ściana działa w sąsiedztwie pola pożarowego i jest eksploatowana podpoziomowo, czyli na głębokości, do której nie sięga kopalniany szyb.

Te wszystkie czynniki zadecydowały, że OUG w Katowicach zakwalifikował ścianę do rejonów szczególnego nadzoru. Obecnie w polskich kopalniach węgla jest dziewięć takich rejonów. Powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące.

Metan to bezbarwny i bezwonny gaz towarzyszący złożom węgla. Jest częstą przyczyną górniczych katastrof. Wybucha w stężeniach od 5 do 15 proc. Im głębiej, tym jest go więcej. Około połowa złóż zaliczona została do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia. Tylko w kilku kopalniach nie ma tego gazu.

Szacuje się, że z pokładów metanowych pochodzą cztery na pięć ton wydobytego w Polsce węgla. Rocznie we wszystkich polskich kopalniach wydziela się blisko 900 mln m sześc. metanu, czyli średnio ponad 1,6 tys. m sześc. na minutę. Z tego mniej niż jedna trzecia trafia do instalacji odmetanowania.

Kopalnia "Murcki-Staszic" należy do Katowickiego Holdingu Węglowego. Tworzą ją dwa wcześniej samodzielne zakłady "Murcki" i "Staszic", w 2010 r. połączone przez właściciela - Katowicki Holding Węglowy - w jeden podmiot.

Do jednego z ostatnich wypadków spowodowanych przez metan doszło w "Staszicu" w marcu tego roku. 720 metrów pod ziemią gaz ten zapalił się podczas drążenia nowego chodnika. W strefie zagrożenia pracowało 14 osób. Wszyscy pracownicy bezpiecznie wycofali się. Wcześniej zdołali ugasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym.