"Stały spadek, obserwowany od marca, wskazuje na dalsze spowolnienie, choć wzrost produkcji przemysłowej strefy euro ma nadal wartość dodatnią" - głosi komunikat.