Na koniec II kw. 2010 roku zadłużenia zagraniczne wynosiło 216,63 mld euro. Zadłużenie długoterminowe na koniec czerwca br. wynosiło 186,31 mld euro, a krótkoterminowe 65,88 mld euro. Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw (czyli sektora pozarządowego i pozabankowego) wyniosło na koniec czerwca 2011 roku 101,49 mld euro wobec 102,81 mld euro kwartał wcześniej i 92,67 mld euro rok wcześniej.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego i samorządowego wzrosło w II kwartale 2011 roku do 87,62 mld euro z 83,18 mld euro w I kwartale br. i zwiększyło się wobec 71,66 mld euro odnotowanych rok wcześniej. W tym samym czasie zadłużenie zagraniczne sektora bankowego wzrosło do 57,38 mld euro z 51,79 mld euro na koniec marca br. i wobec 47,38 mld euro rok wcześniej.