W ujęciu miesięcznym w styczniu sprzedaż detaliczna w Polsce zwiększyła się o 3,1 proc.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 0,1 proc. rok do roku.

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca w styczniu 2015 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 3,7 proc. w strefie euro i o 4,0 proc. w całej UE. Konsensus dla strefy euro wynosił 1,9 proc. wzrostu rok do roku.

Sprzedaż detaliczna w krajach Europy w styczniu 2015 r.

Infografika