W ujęciu kwartalnym PKB Japonii wzrósł w IV kw. o 0,4 proc. Wstępnie szacowano 0,6 proc., po spadku w III kw. o 0,7 proc., po korekcie.

Nominalny PKB wzrósł w IV kw. kwartał do kwartału o 1,0 proc. Wstępnie: 1,1 proc. W III kw. było -0,9 proc.