Amerykańskie dane ciosem dla cen złota

Najwięcej uwagi w piątek na rynkach surowców przyciągał rynek metali szlachetnych, a w szczególności – rynek złota. W piątek żółty kruszec był jednym z najsilniej przecenianych surowców – jego cena spadła o 2,6%.

Notowania złota znajdowały się pod presją podaży już od prawie siedmiu tygodni. Także w minionym tygodniu strona podażowa była na tym rynku silna. Piątek jednak przyniósł dla złota ostateczny cios, jakim okazały się dane z amerykańskiego rynku pracy. Były one bowiem lepsze od oczekiwań – stopa bezrobocia w lutym spadła do 5,5%, a wzrost zatrudnienia wyniósł 295 tys.

Świetne dane z amerykańskiego rynku pracy to czynnik, który zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych już w połowie tego roku. Z pewnością jakiejś wskazówki w tej kwestii inwestorzy będą wypatrywać w komunikacie po najbliższym posiedzeniu Fed, zaplanowanym na 17-18 marca. Do tego czasu może być widoczna presja na wzrost wartości amerykańskiego dolara.

Piątkowy wzrost wartości tej waluty był głównym czynnikiem sprzyjającym gwałtownemu spadkowi cen złota. Notowania tego kruszcu dotarły na koniec sesji do okolic 1165 USD za uncję. Dzisiaj rano cena złota delikatnie odbija w górę, jednak póki co ta zwyżka może być traktowana jedynie jako korekta w trendzie spadkowym. Notowania złota w zasadzie nie mają obecnie żadnego bliskiego poziomu wsparcia – za najbliższą silną barierę dla podaży można uznać dopiero lokalne minimum z pierwszej połowy listopada ub.r., kiedy to notowania złota sięgnęły 1131 USD za uncję.

Pallad liderem na rynku szlachetnych kruszców

Spadkowa tendencja cen złota odbija się całościowo na rynkach metali szlachetnych. Notowania srebra w piątek zniżkowały o niemal 2%, schodząc poniżej poziomu 16 USD za uncję. Najbliższym ważnym technicznym poziomem wsparcia na rynku tego kruszcu są okolice 15,50 USD za uncję.

Również cena platyny kieruje się w dół. W piątek kruszec ten został przeceniony o 1,6%, a dzisiaj rano kontynuuje zniżkę i obecnie jego cena dotarła już do rejonu 1151 USD za uncję. Z technicznego punktu widzenia, ostatnie kilka dni zniżek otworzyło notowaniom platyny drogę do przyspieszenia spadków. Cenom platyny nie udało się bowiem powrócić ponad ważną barierę 1189-1190 USD za uncję, która do lutego była silnym wsparciem, a obecnie jest ważnym oporem. Później strona podażowa łatwo poradziła sobie z kolejnym wsparciem w rejonie 1177-1178 USD za uncję. Strona podażowa na rynku tego kruszcu nie ma obecnie żadnej istotnej bariery przed sobą – oprócz poziomu lokalnego minimum sprzed dwóch tygodni, które zostało już naruszone.

Najlepiej na tle pozostałych szlachetnych kruszców prezentuje się pallad. W ostatnich tygodniach cena tego metalu rosła, a ubiegłotygodniowy spadek był w zasadzie jedynie korektą w ruchu wzrostowym – i klasyczną nawrotką po przebiciu oporu w okolicach 817-818 USD za uncję. Na rynku palladu mamy do czynienia z najkorzystniejszą sytuacją fundamentalną (ograniczona podaż przy dużym popycie z sektora motoryzacyjnego), co ewidentnie odbija się na wykresie tego surowca i co sprzyja dalszym wzrostom jego ceny.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.