Firmą inwestycyjną jest Millennium Dom Maklerski.

Pod koniec września ub.r. wierzyciele finansowi Polimeksu będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego zawarli ze spółką umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Cena emisyjna akcji serii R została opłacona przez wierzycieli spółki w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec spółki z tytułu zadłużenia finansowego z wierzytelnościami spółki o zapłatę ceny emisyjnej akcji serii R.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.