"Syndyk masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej (...) informuje, iż w dniu 11 marca 2015 r. powziął informację, iż postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (...) z dnia 20 lutego 2015 roku o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację jej majątku wydane w sprawie X GU 225/15 uprawomocniło się z dniem 10 marca 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., była największym krajowym producentem kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad.