Energa 

Energa odnotowała 181,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 162,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Zarząd Energi zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 596,26 mln zł, tj. 91,7% zysku netto za 2014 r., na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek w tej sprawie. >>>> 

Energa rozważa różne scenariusze dla planowanej elektrowni na gaz ziemny w Grudziądzu, w tym kogenerację, poinformował wiceprezes spółki Wojciech Topolnicki. >>>>  

TVN 

Scripps Networks Interactive zawarła umowę nabycia 52,7% akcji spółki mediowej TVN od ITI oraz Grupy Canal+ za 584 mln euro. Scripps Networks przejmie jednocześnie zobowiązania wynikające z obligacji wyemitowanych zarówno przez Polish Television Holding, jak i TVN o wartości nominalnej odpowiednio 300 i 540 mln euro, podały spółki. >>>>  

Echo Investment

Kontrolowany przez Michała Sołowowa FTF Columbus - posiadający 41,55% akcji Echo Investment - złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu dokonania zmian w radzie nadzorczej, podało Echo. Wniosek związany jest ze sprzedażą pakietu akcji Echo na rzecz podmiotu należącego do Griffin Real Estate oraz do PIMCO.>>>> 

Kruk

Kruk odnotował 151,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 97,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Strategia Kruka na lata 2015-2019 ma zapewnić spółce osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto, poinformował prezes Piotr Krupa. >>>>  

Kruk jeszcze w tym roku może rozpocząć działalność operacyjną w jednym z czterech wybranych krajów - we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Portugalii lub Hiszpanii, przy czym najbardziej prawdopodobny jest start w jednym z dwóch pierwszych, poinformował prezes Piotr Krupa. >>>> 

Kruk nie rezygnuje z przeprowadzenia publicznej emisji obligacji, jednak obecne tańsze finansowanie z banków odsuwa jej termin w czasie, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>>  

PKO BP 

PKO Bank Polski odnotował 3.254,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3.229,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

PKO Bank Polski odnotował 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 873 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

PKO Bank Polski planuje zwiększyć sprzedaż kredytów dla ludności do 23,5 mld zł w tym roku z prawie 21,0 mld zł w ub.r., a także kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw - odpowiednio do 10 mld zł z blisko 9 mld zł, podał bank. W obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej planowane jest zwiększenie sprzedaży kredytów do 21 mld zł w 2015 r. z 17 mld zł w 2014 r. >>>>  

Asseco Poland 

Asseco Poland odnotowało 89,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 45,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Asseco Poland zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 240,70 mln zł z ubiegłorocznego zysku, do da wypłatę w wysokości 2,90 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Portfel zamówień Asseco Poland na ten rok ma wartość 4.430 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Asseco Poland rozważa wejście na nowe rynki, a wśród nich Zambię, Angolę, Kazachstan, czy Wietnam, poinformował prezes Adam Góral. Obecnie Asseco nie rozważa wezwania na Sygnity. >>>>  

Grupa Azoty 

Grupa Azoty odnotowała 231,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 676,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Azoty spodziewa się bieżącego roku porównywalnego do 2014 r. pod względem wyniku EBITDA i możliwego, nieznacznego wzrostu wolumenów sprzedaży w niektórych segmentach, poinformował wiceprezes Andrzej Skolmowski. >>>>  

ZA Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 50,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2014 r. wobec 19,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 63,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 47,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Trakcja  

Trakcja PRKiI odnotowała 50,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 30,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja na koniec ub.r., ale skorygowany o kontrakty podpisane do dziś wynosi 1.259 mln zł, podała spółka. >>>>  

Budimex

Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,11 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Vivid Games

Vivid Games jeszcze w I półroczu przeprowadzi prywatną ofertę akcji o wartości 7-10 mln zł i następnie przeniesie swoje notowania na rynek główny GPW z NewConnect, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Zapowiedział produkcję 1-2 tytułów rocznie, wydawanie i inwestycje w gry producentów zewnętrznych, przejęcia oraz zwiększenie obecności na rynkach azjatyckich. >>>>  

Vivid Games szykuje premiery dwóch nowych tytułów: "Street Fighting" i "Real Casino", poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Gry te wejdą na rynek w 2016 r. >>>>

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 17.459 baryłek ropy w lutym, podała spółka. >>>>  

Coal Energy

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w lutym br. wyniosła 8,52 tys. ton wobec 50,60 tys. ton rok wcześniej i 12,55 tys. ton w styczniu, podała spółka. Oznacza to spadek o 83,2% r/r oraz wzrost o 32,1% m/m. >>>>  

Pragma Inkaso, Pragma Faktoring

Zarząd Pragma Faktoring zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto spółki za 2014 r., wynoszącego 4.01 mln zł, na wypłatę dywidendy, co daje 1,56 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

KGHM 

Zarząd KGHM Polska Miedź zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy gotówkowej w wysokości 800 mln zł, co daje 4,00 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>   

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała zarząd IX kadencji w niezmienionym składzie z Herbertem Wirthem na stanowisku prezesa, podała spółka. >>>> 

Cube.ITG 

Cube.ITG podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 754 tys. akcji w granicach kapitału docelowego, w ramach przejęcia ITMED, podała spółka. >>>> 

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto za 2014 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała instytucja. >>>>  

Tauron 

Zarząd Tauron Polska Energia zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 262,88 mln z zysku netto za 2014 ok, co oznacza wypłatę 0,15 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>