"Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2014 roku (skorygowany o kontrakty podpisane do dnia publikacji niniejszego sprawozdania) wyniósł 1.259 mln zł. W okresie 2014 roku spółki z grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 557 mln zł (z aneksami). Aktualny portfel zamówień grupy na 2015 rok oraz wartość pozyskanych zamówień w trakcie 2014 roku zapewniają pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym" - czytamy w raporcie.

Udział w nowych przetargach w 2015 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy, podkreśla spółka.

Grupa Trakcja realizuje głównie kontrakty kolejowe i drogowe na rynku polskim i litewskim.

"Potencjał sprzętowy i ludzki grupy pozwala na realizację dużych kilkudziesięcio-kilkuset milionowych kontraktów, w związku z czym grupa w mniejszym stopniu koncentruje się na lokalnych inwestycjach" - wskazała spółka.

W 2014 r. największy udział (75,6% wobec 52,2% rok wcześniej) w sprzedaży grupy miały roboty kolejowe - ich wartość sięgnęła 1.210,21 mln zł, roboty drogowe znalazły się na drugim miejscu (z 13,4% udziału wobec 28,5% rok wcześniej) i zapewniły 213,98 mln zł przychodów.

Ogółem skonsolidowane przychody Trakcji wzrosły do 1.601,67 mln zł w 2014 r. z 1.274,22 mln zł rok wcześniej.

Trakcja PRKiI (dawniej Trakcja) jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.