Zysk operacyjny wyniósł 13,99 mln zł wobec 6,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 644,13 mln zł w 2014 r. wobec 410,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 10,62 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje.