Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu sięgnęły 164,33 mln USD w 2014 r. wobec 146,73 mln USD rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu pomniejszone o koszty należności koncesyjnych wyniosły 115,72 mln USD wobec 112,24 mln USD rok wcześniej.

Na wyniki spółki wpływ miało 54,9 mln USD odpisu aktualizacyjnego dla aktywów tunezyjskich spółki oraz pól Krutogorowskoje i Wiergunskoje na Ukrainie, podał Serinus w komunikacie.

Jednocześnie w ub.r. Serinus osiągnął rekordowy poziom średniej produkcji - 5.219 boe/d (netto dla SEN WI - udziałów operacyjnych Serinus) w porównaniu do 4.081 boe/d w 2013 r., mimo dotkliwych utrudnień jakie wystąpiły przy realizacji zaplanowanego na 2014 r. programu nakładów inwestycyjnych, a związanych z sytuacją polityczną na Ukrainie.

Produkcja netto na koniec 2014 r. wyniosła 5,428 boe/d, co stanowi 9% wzrostu w porównaniu do końca 2013 r. Najwyższy poziom produkcji, wynoszący niemal 6.000 boe/d, odnotowano we wrześniu, zanim ograniczenia instalacji i obostrzenia wprowadzone przez rząd dla rynku gazu na Ukrainie spowodowały konieczność zmniejszenia zwężek niektórych odwiertów w IV kw., podano także.

"Nakłady inwestycyjne Serinusa za 2014 r. wyniosły 68,5 mln USD, z czego 18,3 mln USD, 36,7 mln USD oraz 12,3 mln USD zostały wydatkowane odpowiednio na Ukrainie, w Tunezji i Rumunii. Nakłady inwestycyjne na Ukrainie były ograniczone przez stan bezpieczeństwa oraz wzrost stawek royalties" - czytamy także w materiale.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.