"Zakończenie przyznawania przez EuroRating ratingu kredytowego Grupie Lotos i Jastrzębskiej Spółce Węglowej związane jest z wyłączeniem tych spółek po sesji z dnia 20 marca 2015 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20" - czytamy w komunikacie.

Agencja prowadziła ocenę ratingową Grupy Lotos oraz JSW na zasadzie ratingu niezamówionego, opartego na informacjach publicznie dostępnych.

"Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej opuszczających indeks WIG20 spółek oznacza, że nadane im ratingi kredytowe (na poziomach odpowiednio: BBB z perspektywą stabilną oraz B- z perspektywą negatywną) zostają z dniem 20.03.2015 r. wycofane" - podano także.

Grupa Lotos oceniana była przez EuroRating od listopada 2007 roku, a JSW - od września 2009 roku.

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.