Nauka prowadzona w języku angielskim będzie miała charakter interdyscyplinarny. Absolwenci studiów magisterskich różnych kierunków będą zdobywać wiedzę o państwach Grupy Wyszechradzkiej a więc Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech.

Wykłady obejmują między innymi: politykę wewnętrzną i zagraniczną, ekonomię, kulturę, obyczaje i historię. Inicjatorem utworzenia takiego kierunku na Wydziale Humanistycznym przy katedrze Studiów Międzykulturowych i Regionalnych stołecznego uniwersytetu była ambasada polska w Danii. Pomysł poparły placówki dyplomatyczne pozostałych państw regionu.

Pieniądze na ten cel pochodzą między innymi z Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego.

>>> Czytaj też: Wielka Brytania akademickim prymusem w Europie. Gdzie jest Polska?