"Zakładamy istotny dwucyfrowy przyrost EBITDA w tym roku i utrzymanie wyraźnej dynamiki na tym poziomie w długim terminie. Nowa linia produkcyjna już się dołoży do wyniku w tym roku. Z kolei Europa Systems będzie konsolidowana cały rok" - powiedział Mzyk podczas spotkania z dziennikarzami.

W 2014 roku znormalizowana 12-mies. EBITDA wyniosła 120,2 mln zł.

Dług netto do EBITDA na koniec ubiegłego roku wzrósł do 2,7x. Zarząd w tym roku spodziewa się jego stabilizacji w przedziale 2,6x - 3,0x. Jak wskazał Mzyk, docelowo wskaźnik ma zostać obniżony do 2,2x, uwzględniając dług odsetkowy i leasing.

W priorytetowym dla grupy segmencie sklejkowym celem jest zabezpieczenie surowca i, jak wskazał Mzyk, Paged rozważa produkcję półproduktu do sklejki (łuszczki) na Wschodzie. Inwestycja miałaby być zrealizowana samodzielnie poprzez przejęcie lub joint venture z partnerem.

"Do wakacji będą wstępne decyzje co do kształtu tej inwestycji. Wyceny firm w Rosji są niskie i dostęp do surowca nieograniczony. Musimy skalkulować ryzyko. Możliwa jest też np. współpraca z partnerem lokalnym poprzez zapewnienie mu finansowania" - wskazał prezes Pagedu.

Segment meblowy jest zyskowny po raz pierwszy od 2011. Celem jest zwiększenie poziomu rentowności do poziomu generowanego przez spółki zyskowne z branży, czyli 5% w przyszłym roku. Ponadto zakładany jest rozwój wzornictwa, wydłużenie serie produktowe, obniżenie kosztów i zwiększanie sprzedaży.

Z kolei celem dla Europa Systems jest m.in. umocnienie na rynku niemieckim i systematyczna zamiana własnych rozwiązań na produkty.

Mzyk podsumował, że tegoroczny capex grupy sięgnie ok. 30 mln zł.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności.