"Millennium bcp ogłasza rozpoczęcie transakcji sprzedaży do 15,41 proc. akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

• BCP pozostanie długoterminowym akcjonariuszem większościowym Banku Millennium

• Brak zmian w strategii BCP dotyczącej Polski, która nadal stanowi kluczowy rynek dla grupy

• Transakcja ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej BCP" - czytamy w komunikacie.

BCP chce sprzedać w ofercie prywatnej nie więcej niż 186.979.631 akcji zwykłych Banku Millennium, stanowiących nie więcej niż 15,41 proc. kapitału zakładowego. Zamknięcie oferty, skierowanej do uprawnionych inwestorów instytucjonalnych, będzie zależało od popytu, ceny i warunków rynkowych, podano także.

"Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) uzyskał zgody wewnętrzne wymagane do wzięcia udziału w ofercie prywatnej i rozważa zainwestowanie nie więcej niż 270 mln zł w nabycie akcji Banku Millennium, stanowiących nie więcej niż 3 proc. kapitału zakładowego spółki" - napisano także.

W materiale podkreślono, że BCP zachowa większościowy pakiet akcji w banku.

"BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP. W związku z tym, BCP zobowiązał się do przestrzegania 180-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych akcji Banku Millennium" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na koniec ub.r., BCP posiada 65,51 proc. akcji, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, Banku Millennium.

J.P. Morgan pełni funkcję wyłącznego globalnego koordynatora, a wraz z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Millennium Dom Maklerski pełni funkcję głównego współmenadżera.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW

>>> czytaj też: Bank Millennium nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego