Mniejszość rosyjska to około 1/4 mieszkańców Łotwy i Estonii. Pozbawienie jej emerytur może skutkować wzrostem wydatków socjalnych. Przygotowywany przepis uderzy też w niemal 100 tys. rosyjskich emerytów w Niemczech i prawie 50 tys. w Izraelu.

Projekt praktycznie pozbawia ich świadczeń. Przewiduje bowiem wstrzymanie wypłat po ich nieobecności w Rosji przez co najmniej pół roku. Świadczenia będzie można powrócić jeśli emeryt wróci do Rosji i będzie tam pozostawał przez analogiczny okres.

>>> Czytaj też: Rosja połączy Londyn z Alaską? Moskwa planuje budowę superautostrady