Banco Comercial Português (BCP) ustalił cenę sprzedaży 186.979.631 akcji Millennium Bank, co stanowi 15,41 proc. kapitału zakładowego, w wysokości 6,65 zł za jedną akcję w transakcji przeprowadzonej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na rzecz inwestorów instytucjonalnych, podało Millennium. Oczekiwane wpływy brutto BCP z oferty prywatnej wyniosą około 1,24 mld zł (304 mln euro).

"Oczekiwane wpływy brutto BCP z oferty prywatnej wyniosą około 1,24 mld PLN (304 mln EUR), co spowoduje wzrost wskaźnika CET1 Grupy w stosunku do poziomu na koniec 2014 roku o 46 punktów bazowych przy pełnym zastosowaniu wymaganych kryteriów odzwierciedlających nowe zasady uwzględniania aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz o 64 punktów bazowych przy stopniowym zastosowaniu wymaganych kryteriów (phased-in)" – czytamy w komunikacie.

Po przeprowadzeniu oferty BCP zachowa większościowy pakiet akcji Banku Millennium, stanowiący 50,1% kapitału akcyjnego. BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP, podano w informacji.

J.P. Morgan pełnił funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora (Sole Global Coordinator), a wraz z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu (Joint Bookrunners) w ramach Oferty Prywatnej. Millennium Dom Maklerski pełnił funkcję Głównego Współmenadżera (Joint Lead Manager). 

>>> Czytaj też: BCP rozpoczął sprzedaż akcji Banku Millennium