"Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 30 marca 2015 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy. Zarząd zaproponował, aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2014 rok wyniosła 2,50 zł. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

W 2014 r. spółka miała 39,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 497,15 mln zł w porównaniu z 520,41 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 24,49 mln zł wobec 21,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.