"Zarząd (...) informuje, że w dniu 31.03.2015r. zawarł umowę przyrzeczoną w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci dwóch zakładów (Oddział Czechowice oraz Oddział Jasło) od spółki Lotos Lab" - czytamy w komunikacie.

"Nabycie ZCP bardzo dobrze wpisuje się w przyjętą strategię rozwoju spółki Polwax S.A. Zakup znacząco wzmocni wewnętrzny pion rozwoju spółki oraz umożliwi rozszerzenie zakresu prowadzonych prac badawczych. Ponadto daje możliwość wyjścia na zewnątrz z usługami laboratoryjnymi do innych podmiotów, co powinno przełożyć się na zwiększenie przychodów i generowanie marży" - podano także.

Pod koniec lutego Polwax informował o zawarciu umowy przedwstępnej nabycia dwóch laboratoriów, w Czechowicach i Jaśle, od Lotos Lab. Wartość przejmowanych aktywów została wówczas określona na ok. 3,5 mln zł netto.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r.