"Przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia w PZU SA i PZU Życie SA planowane jest w okresie od 14 maja do 12 czerwca 2015 roku. Restrukturyzacja ma objąć do 350 osób, w tym szacuje się, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 152 pracowników PZU SA i PZU Życie SA z różnych grup zawodowych, co stanowi 1,4% ogółu zatrudnionych w obydwu spółkach" - czytamy w komunikacie.

Zarządy PZU SA i PZU Życie SA zwróciły się do związków zawodowych o przystąpienie do prac nad porozumieniami w sprawie zwolnień grupowych oraz przekazały informacje do właściwego urzędu pracy, podano także. Ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu przez konsultacji ze związkami zawodowymi.

"Część kosztów związanych z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w związku z restrukturyzacją zatrudnienia została uwzględniona w rezerwie restrukturyzacyjnej ujętej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym PZU SA oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej PZU SA za rok 2014, zaś pozostała część została oszacowana w budżetach PZU SA i PZU Życie SA na 2015 rok i zostanie ujęta w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych PZU SA i PZU Życie SA oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2015" - czytamy dalej.

PZU i PZU Życie informowały o kolejnych etapach restrukturyzacji zatrudnienia na początku 2013 r. oraz w październiku-listopadzie 2014 r.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

>>> Czytaj też: Zawód: oszust, czyli jak Polacy wyłudzają ubezpieczenia