Arctic Paper

Arctic Paper utworzył rezerwy na należności od PaperlinX UK w kwocie 15,3 mln zł (3,7 mln euro), podała spółka. Rezerwa wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za I kw. 2015. >>>>

Atal 

Atal odnotował 132,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 28,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Atal sprzedał 315 mieszkań w I kwartale 2015 roku, podała spółka. Najwięcej umów deweloperskich podpisanych zostało w Krakowie, duży wzrost zanotowała sprzedaż na rynku warszawskim. W I kwartale oferta spółki została rozszerzona o 5 nowych inwestycji: we Wrocławiu rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w I etapie inwestycji Atal Towers, zlokalizowanej w ścisłym centrum, oraz w II etapie projektu Stara Odra Residence; w Krakowie uruchomiono sprzedaż II etapu inwestycji Bagry Park; w Warszawie wprowadzono do oferty II etap Oazy Wilanów oraz w Katowicach - II etap inwestycji Atal Francuska Park. W miesiącu marcu zakończono również sprzedaż lokali w debiutanckiej na stołecznym rynku inwestycji - Atal Marina Apartamenty.

Comarch    

Piotr Piątosa - szef sektora telekomunikacyjnego oraz Piotr Reichert - szef sektora finanse, bankowość i ubezpieczenia złożyli bez podania przyczyny rezygnację z funkcji wiceprezesa Comarchu ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 r., podała spółka.>>>>  

Boruta-Zachem  

Boruta-Zachem zrezygnował z emisji do 200 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł na rzecz korzystniejszych źródeł finansowania, podała spółka. "W opinii zarządu, możliwe do uzyskania oprocentowanie obligacji, znacznie przewyższa koszt pożyczki, jaką spółka pozyskała (…), który wynosi WIBOR 3M + 1%. Mając powyższe na uwadze, zarząd postanowił zrezygnować z emisji obligacji na rzecz korzystniejszych źródeł finansowania" - czytamy w komunikacie.

Vistulia  

Ipopema 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - akcjonariusz Vistula Group - zgłosił kandydaturę Ryszarda Petru do powołania w skład rady nadzorczej spółki następnej kadencji, podała Vistula.>>>>  

Diverse 

Właściciel sieci odzieżowej Diverse - Etos może zadebiutować na giełdzie. Prospekt spółki jest w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wynika z informacji "Parkietu".>>>>  

Redan  

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę Redan wyniosła 44 mln zł w marcu i była o 21% wyższa w skali roku. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy wyniosła 113 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r, podała spółka.>>>>  

PCC Rokita

PCC Rokita planuje wydać ok. 130 mln zł na inwestycje w tym roku, poinformował prezes Wiesław Klimkowski. PCC Rokita chce istotnie przekroczyć 160 tys. ton produkcji na wydziale elektrolizy w 2017 roku, poinformował prezes Wiesław Klimkowski. Dzięki dalszym inwestycjom w elektrolizę membranową spółka liczy docelowo na ok. 20 mln zł rocznie oszczędności kosztowych. >>>> 

ATM Grupa 

ATM Grupa może w tym roku wyprodukować ponad 300 godzin programów telewizyjnych wobec 250 godzin rocznie dotychczas i jest w stanie zrealizować nawet 20 produkcji wobec 12 rok wcześniej, poinformował agencję ISBnews prezes Andrzej Muszyński. "Dotychczas realizowaliśmy ok. 250 godzin programów rocznie. Jestem przekonany, że w tym roku przekroczymy próg 300 godzin. Zakładamy ponadto co najmniej 16 produkcji w tym roku, ale ambitny plan przewiduje nawet 20 wobec 12 w ubiegłym roku. Stawiamy na różnorodność oferty zarówno jeśli chodzi o grupy odbiorców, jak i gatunków" - powiedział ISBnews Muszyński. Dodał, że strategia zakłada umacnianie pozycji ATM Grupa jako lidera rynku produkcji telewizyjnej.

ATM Grupa rozważa wprowadzenie AidemMedia na NewConnect, poinformował agencję ISBnews prezes ATM Grupa Andrzej Muszyński.>>>>  

Ropczyce

Zakłady Magnezytowe Ropczyce dysponują ekspertyzą biegłych, która potwierdza racjonalność zawartych w 2008 roku opcji walutowych jako sposobu zabezpieczenia ryzyka walutowego. Nieracjonalność decyzji pozostała jedynym zarzutem Urzędu Kontroli Skarbowej wobec spółki w tej sprawie, poinformował agencję ISBnews wiceprezes ds. finansowych spółki Robert Duszkiewicz. >>>>  

PEManagers 

Akcje spółki Private Equity Managers zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 12,34% do 124,7 zł. >>>>  

Grupa Inpro 

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych) na poziomie 98 umów netto w I kwartale. Jest to podobny wynik do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym podpisano 99 umów netto, podała spółka. "W I kwartale br. grupa Inpro podpisała łącznie 98 umów przedwstępnych netto i tym samym osiągnęła podobną sprzedaż do I kwartału ubiegłego roku, w którym podpisała 99 umów netto. Dobrą sprzedaż uzyskała również spółka Inpro podpisując 84 umowy netto, czyli o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku, kiedy uzyskano wynik na poziomie 80 umów netto" - czytamy w komunikacie.

Bank BPH

Bank BPH we współpracy z MasterCard, T-Mobile i Orange wprowadził płatności mobilne w technologii NFC (Near Field Communication) dla posiadaczy dziewięciu typów swoich kart płatniczych. Latem tego roku bank uruchomi również elektroniczny portfel MasterPass, podał BPH. >>>>  

Grupa Capital Park

Grupa Capital Park i Akron Group podpisały umowę joint venture dla projektu centrum handlowego pierwszej generacji ETC w Gdańsku. Właściciele finalizują formalności związane z wdrażaniem strategii 4RE dla obiektu, podał Capital Park. >>>>  

Poczta Polska

Poczta Polska dzięki wygranej w przetargu przez najbliższe 4 lata będzie obsługiwała korespondencję Kancelarii Sejmu. Wartość umowy to prawie 1 mln zł, podała Poczta. >>>> 

Raiffeisen Polbank 

Raiffeisen Polbank od początku marca br. otworzył 50 tys. nowych rachunków – Wymarzone Konto, a do końca roku planuje zwiększyć tę liczbę do ponad 200 tys., poinformował dyrektor Tomasz Dymowski. >>>> 

ES-System 

Rada nadzorcza ES-System postanowiła zaproponować przeznaczenie na dywidendę łącznej kwoty 15 mln zł, co daje 0,35 zł na akcję, podała spółka. Zarząd wczoraj zarekomendował wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję. >>>> 

Indos 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych określił piątek, 10 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania na Catalyst obligacji serii I spółki Indos o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł, podała giełda. Indos wyemitował 6 000 obligacji serii I o wartości nominalnej 1 000 zł każda pod koniec października ub.r. Termin wykupu papierów to 31 października 2017 r.

Grupa Lotos 

Grupa Lotos otworzyła od początku roku 6 nowych stacji paliw, w tym 3 własne i 3 franczyzowe. Łącznie ma obecnie 445 stacji paliw, podała spółka. >>>>    

Komputronik 

Komputronik osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości ok. 147,4 mln zł w roku finansowym 2014 (w okresie 1 kwietnia 2014 - 31 marca 2015), co oznacza wzrost o 22,5 % r/r. W tym okresie szacunkowe przychody handlowe ze sprzedaży towarów i usług wyniosły ok. 2.230 mln zł, co oznacza wzrost o 36,2% r/r, podała spółka. >>>>  

BNP Paribas Bank Polska, BGŻ 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na Bank Gospodarki Żywnościowej, podała Komisja w komunikacie po posiedzeniu. >>>> 

NTT System 

Zarząd NTT System postanowił rekomendować akcjonariuszom wypłatę 2,05 mln zł dywidendy, tj. 0,15 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Orange Polska 

Akcjonariusze Orange Polska podjęli uchwałę w sprawie wypłaty 555,92 mln zł w formie dywidendy, tj. 0,50 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia spółki. >>>>  

SMT

SMT dokonało przydziału 18 300 trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 18,3 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki SMT S.A. (...) podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 18 300 sztuk obligacji serii F, o wartości nominalnej wynoszącej 1 000 zł każda, na łączną kwotę wynoszącą 18 300 000 zł" – czytamy w komunikacie. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony 09 kwietnia 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1 000 zł za każdą obligację. Odsetki naliczane są co 6 miesięcy licząc od daty objęcia obligacji według zmiennej stopy procentowej. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR plus marża w wysokości 4,5% w skali roku oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, zależne od wskaźnika dług netto/EBITDA spółki.