"Walne zgromadzenie zaakceptowało wypłatę 50 mld HUF jako dywidendy w 2015 r., za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Kapitał MOL dzieli się na 104.519.063 akcje.

W 2014 r. akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 60 mld HUF, co przełożyło się na wypłatę 590,10 HUF na akcję.

W 2014 r. MOL odnotował - według nieaudytowanych danych - 4,80 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,90 mld HUF zysku rok wcześniej. W ujęciu dolarowym, MOL wypracował w 2014 roku 50 mln USD zysku netto wobec 98 mln USD rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.