W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,8% i wyniosło 4214,14 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 5575,6 tys. osób.

>>> Czytaj także: Optymizm podszyty strachem. Pomimo dobrych statystyk Polacy boją się o pracę

Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków uważało, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 1,1-1,4% r/r w marcu, przy średniej na poziomie 1,16% (wobec wzrostu o 1,2% r/r w lutym ub.r.). Ekonomiści spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,8-3,9% r/r, przy średniej na poziomie 3,4 r/r (wobec 3,2% wzrostu w lutym br.)

Wynagrodzenia w firmach

Rosną przeciętne wynagrodzenia i zatrudnienie w przedsiębiorstwach - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
W marcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w ujęciu rok do roku było wyższe o 4,9 procent i wyniosło 4214,14 złotych.
Z kolei przeciętne zatrudnienie w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, licząc rok do roku, było wyższe o 1,1 procent i wyniosło 5 milionów 575,6 tysięcy.