"Zawarta umowa określa warunki udzielania i realizacji umów częściowych, jakie mogą zostać zawarte przez zamawiającego ze spółką jako jednym z wykonawców w trakcie obowiązywania umowy ramowej. Umowa ramowa przewiduje dostawy rur o długości całkowitej około 1057 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System" – czytamy w komunikacie.

Umowa ramowa została zawarta na 4 lata od dnia podpisania przez obie strony. "Łączne wynagrodzenie na realizację umów częściowych w ramach umowy ramowej nie będzie wyższe niż 1 839 280 858 zł netto" – podano także.

Izostal jest jednym z wiodących dostawców rur dla sektora gazowniczego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo – Wschodniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 740 mln zł w 2014 r.