"Przedstawione radzie nadzorczej projekty dokumentów zostały uzgodnione w toku negocjacji z wierzycielami finansowymi i pozostają ostateczne" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie podano, że rada nadzorcza wyraziła akceptację dla przedstawionej przez zarząd aktualizacji propozycji układowych (…) w zakresie, w jakim dotyczy ona ustanowienia zastawów na wszystkich posiadanych przez PBG (pośrednio i bezpośrednio) akcjach Rafako na rzecz wszystkich wierzycieli, których wierzytelności objęte są układem (z wyłączeniem wierzytelności Rafako i Jerzego Wiśniewskiego) na zabezpieczenie tych wierzytelności.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).