Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję na poziomie 24,80 zł, zaś ok. godz. 14:30 kurs akcji wynosił 25,50 zł, czyli bez zmiany w stosunku do wczorajszego zamknięcia.

Analitycy DI Investors prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 40,6 mln zł w roku finansowym 2014/2015 i 44,4 mln zł w 2015/2016 roku, przy przychodach odpowiednio: 100,3 mln zł i  110,3 mln zł.