„Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2014 rok, w łącznej kwocie 337.029.551,94 PLN, przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.