We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,44 mln zł straty rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 22,11 mln zł wobec 16,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,30 mln zł w 2014 r. wobec 340,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 114,64 mln zł wobec 5,25 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana na warszawskiej giełdzie.