We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 39,9 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 58,52 mln zł wobec 58,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 545,97 mln zł w 2014 r. wobec 573,90 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 24,64 mln zł wobec 21,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.