"MOL Plc. niniejszym informuje uczestników rynku kapitałowego, że zgodnie z aktywną strategią rozwoju portfolio, MOL wykonał umowę kupna udziałów z Ithaca Petroleum Ltd., spółka w całości zależną od Ithaca Energy Inc., celem nabycia całości kapitału Ithaca Petroleum Norge (IPN)" - czytamy w komunikacie.

Podstawowa należność za udziały w IPN to 60 mln USD. Dodatkowo, strony uzgodniły premię za znalezienia ropy w wysokości do 30 mln USD. Przejęcie zostanie sfinansowane ze środków własnych MOL, podano także.

Transakcja wymaga zgody Ministerstwa Ropy i Energii Norwegii.

IPN posiada 14 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a w przypadku 3 z nich jest operatorem. Szacowane zasoby tych obszarów to ponad 600 MMboe. Spółka planuje wykonać 3 odwierty poszukiwawcze w latach 2015-2016.

"Wejście do Norwegii, jednego z najbardziej przyjaznych inwestorom państw, to ważny kamień milowy naszej strategii poszukiwania i wydobycia. Wzmacnia naszą pozycję w obszarze niższego ryzyka rejonu offshore Morza Północnego" - skomentował wiceprezes MOL ds. działalności wydobywczej Alexander Dodds, cytowany w komunikacie.

MOL deklaruje plan kupna kolejnych aktywów wydobywczych w Norwegii i włączania ich do portfela IPN.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.