"Zarząd (...) podjął uchwałę o rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku spółki za rok 2014, który wyniósł 78 488 784,33 zł, poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznej kwoty 45 000 001,00 zł, tj. 1,00 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku za rok 2014 zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 20,25 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,45 zł na akcję.

Newag odnotował 78,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 78,49 mln zł wobec 30,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.