"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 28 groszy na jedną akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 6 393 520 zł. Wypłata dywidendy nastąpi ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, przy czym środki te zgodnie z art. 348 ksh obejmują wyłącznie kwoty przeniesione z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.

ZWZ będzie głosowało również ustalenie dnia dywidendy na 15 lipca 2015 roku i dnia wypłaty dywidendy na 30 lipca.

Selena FM odnotowała 20,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 20,52 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 21,45 mln zł wobec 32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.