To daje nadzieje, że jutrzejszy odczyt ISM dla przemysłu może nie być zły. Chociaż ostatecznie pokażą to fakty o godz. 16:00 – szacunki zakładają odbicie do 52 pkt. z 51,5 pkt. Brak rozczarowania tymi danymi może dać pretekst do dalszego umocnienia się dolara.

Jutro pod obstrzałem może znaleźć się funt, który w ostatnich dniach rósł głównie dzięki lepszym sondażom dla konserwatystów, które dają im kilka procent przewagi nad laburzystami – wybory parlamentarne już 7 maja, a ostateczne wyniki nie zawsze odzwierciedlają sondaże. Bezpośrednim powodem do korekty może stać się jutrzejszy odczyt PMI dla przemysłu za kwiecień. Dane poznamy o godz. 10:30. Oczekiwania mówią o wzroście z 54,4 pkt. do 54,6 pkt. Gorzej, jeżeli będą słabsze, a takie ryzyko jest, jeżeli spojrzymy na ostatnie słabsze odczyty w strefie euro….

Na wykresie GBP/USD widać zresztą, że odwrót już się zaczął. Od wczorajszego maksimum przy 1,54975 w pewnym momencie spadliśmy o ponad 150 pipsów. Tymczasem silne wsparcie to rejon 1,5230 i nie można wykluczyć, że zejdziemy niżej w kolejnych dniach.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.