Zysk operacyjny wyniósł 2,44 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w I kw. 2015 r. wyniosła 3,67 mln zł w porównaniu z 3,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,75 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 35,72 mln zł rok wcześniej.

"Procentowy wzrost sprzedaży wpisuje się w kilkuletnią tendencję systematycznego wzrostu przychodów grupy kapitałowej Arteria, a tym samym umacniania pozycji rynkowej w poszczególnych segmentach działalności. Głównymi czynnikami, które pozwalały do tej pory na utrzymanie wzrostowego trendu była szeroka i bezpieczna dywersyfikacja oferowanych usług pozwalających na przewidywalny wzrost przychodów, rosnąca skala prowadzonych projektów, stała baza dużych klientów korporacyjnych oraz technologiczne know-how w zakresie zintegrowanej obsługi klienta i zarządzania procesami operacyjnymi. Kontrakty z klientami zawierane są głównie na okres 2-3 lat lub bezterminowo, co zapewnia spółce stabilny poziom przychodów oraz ewentualny długi okres reakcji na wypadek utraty kontrahenta" - czytamy w komentarzu do wyników.       

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,29 mln zł wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,5 mln zł w 2014 r.