"Przez niemal rok cały wysiłek spółki skupiony był na przygotowaniu się do rozpoczęcia projektu eksploatacji mongolskich złóż, które miały być głównym aktywem Tarantoga Capital. Po szczegółowym zbadaniu sprawy okazało się, że padliśmy ofiarą oszustwa i Tarantoga utraciła prawa do surowców w Mongolii. W trosce o dobro spółki natychmiast uchyliliśmy się od skutków prawnych umowy. MSX Resources prowadził jeden projekt, do którego Tarantoga miała znaleźć inwestora strategicznego. Pomimo chęci współpracy ze strony mongolskiej, nie możemy kontynuować tego przedsięwzięcia i jesteśmy zmuszeni ogłosić upadłość" - powiedział Pańczyk, cytowany w komunikacie.

Przeprowadzone przez MSX prace badawcze w trzech regionach wydobywczych w Mongolii potwierdzają występowanie znacznych złóż surowców m.in. złota i miedzi. W celu uruchomienia projektu wydobywczego w Mongolii MSX miało nabyć od zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Tarantoga Capital udziały w spółce Mineral Resources Holding (MRH). Ta z kolei podawała się za większościowego (70%) udziałowca w dwóch mongolskich spółkach posiadających prawa do poszukiwania surowców. Tarantoga Capital zobowiązała się również znaleźć inwestora strategicznego w celu sfinansowania całego projektu wydobywczego, przypomina spółka.

"Pomimo naszej ciężkiej pracy, oszustwo Tarantogi doprowadziło nas do sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni ogłosić upadłość. Projekty wydobywcze są czaso- i kapitałochłonne. Bez inwestora strategicznego nie możemy dalej uczestniczyć w eksploatacji mongolskich złóż. Jest to tym bardziej niefortunne, gdyż strona mongolska dalej chce współpracować z MSX Resources. W rezultacie nie tylko my, ale i nasi partnerzy stali się ofiarami oszustwa. Prowadzone są analizy prawne co do dalszych kroków w tej sprawie, a decyzje będą podejmowane na podstawie dalszego rozwoju sytuacji" - podsumował Pańczyk.

W marcu MSX Resources (d. Mostostal Export) informował, że zbada możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii po utracie - w opinii spółki, w wyniku możliwego oszustwa - pośrednich udziałów w spółkach posiadających licencję na prace wydobywcze.

W kwietniu ub.r. walne zgromadzenie Mostostalu Export zatwierdziło zmianę nazwy na MSX Resources. Spółka znana dotychczas z działalności budowlano-deweloperskiej oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie w branży poszukiwawczo-wydobywczej.