Gospodarka

Gospodarka

źródło: ShutterStock

"W maju wskaźnik PMI odnotował poziom powyżej neutralnego progu 50,0 ósmy miesiąc z rzędu, sygnalizując ogólną poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Jednak wskaźnik PMI spadł czwarty miesiąc z rzędu do wartości 52,4, wskazując na najsłabsze tempo poprawy warunków w sektorze od października 2014 roku" - czytamy w komunikacie. 

Cztery spośród pięciu komponentów głównego wskaźnika odnotowały spadek w stosunku do kwietnia, wyjątkiem był subindeks zapasów pozycji zakupionych. Mimo tego wskaźnik PMI pozostał powyżej średniej z badań długoterminowych, która wynosi 50,2 pkt.

"Zgodnie z trendem rejestrowanym od października 2014 roku wielkość produkcji w polskim sektorze przemysłowym wzrosła, jednak w tempie najsłabszym w tym okresie wzrostów. Ten sam trend był widoczny w przypadku liczby nowych zamówień" - czytamy dalej. 

W maju, mimo słabszego wzrostu wielkości produkcji i liczby nowych zamówień, utrzymał się wyraźny wzrost poziomu zatrudnienia. Liczba miejsc pracy wzrosła dwudziesty drugi miesiąc z rzędu i mimo słabszego wyniku w porównaniu do marcowego rekordu zatrudnienie wzrosło w tempie większym niż średnia za obecny okres wzrostów.

"W maju wzrost aktywności zakupowej polskich producentów zwolnił do niewielkiego tempa, doprowadzając do dalszego spadku zapasów środków produkcyjnych. Z kolei zapasy wyrobów gotowych zmalały tylko nieznacznie. Koszty produkcji w maju zarejestrowały ledwie widoczny wzrost, co nastąpiło po trzech miesiącach inflacji. Z kolei ceny wyrobów gotowych ponownie spadły, wydłużając obecny okres redukcji cen do dwóch i pół roku" - podano w komunikacie.