"Zwyczajne walne zgromadzenie Introl S.A. postanawia zysk netto w kwocie 16.779.677,65 zł wypracowany za rok obrotowy 2014 podzielić w następujący sposób:
- kwotę 6.126.924 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 23 grosze na akcję, (...)
- kwotę 10.652.753,65 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach" – czytamy w uchwale.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 22 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 7 lipca br.

Zarząd Introlu rekomendował wypłatę dywidendy w dwóch transzach. Pierwsza transza miałaby obejmować kwotę 6,13 mln zł (tj. 23 grosze na akcję). W drugiej połowie 2015 r. zarząd zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie wypłaty drugiej transzy dywidendy w kwocie 5 860 536 zł (tj. 22 grosze na akcję).

Grupa Introl oferuje usługi inżynierskie, realizując inwestycje w obszarach instalacji energetycznych, elektrycznych i mechanicznych, systemów automatyki przemysłowej, budownictwa komercyjnego i przemysłowego, systemów kontrolno-pomiarowych, rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska i oprogramowania dla przemysłu.