"Zarząd BondSpot S.A. postanawia wyznaczyć dzień 15 czerwca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25 000 obligacji na okaziciela serii A/2015 spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A., o łącznej wartości nominalnej 25 000 000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł" - czytamy w komunikacie. 

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji).