Walne Zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy będzie 19 czerwca, a wypłata dywidendy nastąpi 3 lipca.

TVN to zintegrowana grupa medialna, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna. Nadaje jedenaście kanałów telewizyjnych, m.in. TVN, TVN7, TVN24, TVN Turbo i TVN Style.