"Zgodnie z podjętą uchwałą nr 12 zwyczajne walne zgromadzenie zkcjonariuszy Inpro S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki za rok 2014 w kwocie 3 603 600,00 zł, tj. 0,09 zł na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 4 016 337,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40 040 000 akcji (30 030 000 akcji serii A oraz 10 010 000 akcji serii B), podano także.

Walne ustaliło 14 lipca jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy 28 lipca 2015 roku. 

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Inpro sięgnęły 148 mln zł w 2014 r.