Wcześniej, w połowie marca Grupa Duon podawała, że oczekuje że jej skonsolidowany zysk netto spadnie w tym roku do 16,9 mln zł z 23,2 mln zł w ub.r. Poprzednia prognoza zakładała także osiągnięcie wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 22,3 mln zł (wobec 29,9 mln zł zysku w ub.r.) i zysku EBITDA w wysokości 30,0 mln zł (wobec odpowiednio 36,4 mln zł). Szacunek przychodów zakładał pierwotnie wzrost do 658,1 mln zł z 635,9 mln zł w ub.r.

"Powodem podwyższenia prognozy finansowej na rok 2015 są bardzo dobre dotychczasowe wyniki finansowe spółki oraz oczekiwania zarządu dotyczące utrzymania się w najbliższym czasie sprzyjających warunków w otoczeniu biznesowym" - czytamy w komunikacie.

Osiągnięcie wyższych niż dotychczas zakładano przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych możliwe będzie w szczególności dzięki wzrostowi sprzedaży gazu na zasadach TPA przy jednoczesnym wykorzystaniu spadających cen na rynku hurtowym gazu sieciowego, a także dzięki nowym możliwościom zakupowym w zakresie gazu LNG, podano również.

Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe produkty: gaz ziemny oraz energię elektryczną.