W 2014 roku poziom cen towarów konsumpcyjnych i usług różniły się znacznie w różnych krajach Unii Europejskiej. Wśród krajów Wspólnoty najtańsza żywność była w Polsce, gdzie ceny jedzenia i napojów bezalkoholowych były na poziomie 61 proc. średniej UE. Produkty z tej kategorii były nad Wisłą tańsze nawet od produktów sprzedawanych w Rumunii i Bułgarii, czyli w krajach powszechnie uważanych za znacznie biedniejsze. Żywność w Polsce była tańsza także niż w krajach spoza UE: w Albanii, Serbii, Bośni i Hercegowinie. Jedynym krajem, gdzie produkty spożywcze można było kupić taniej niż w Polsce, była Rep. Macedonii.

Wśród mieszkańców UE, w 2014 r. najdrożej za produkty spożywcze (139 proc. średniej unijnej) płacili Duńczycy. Droższa żywność była tylko w Szwajcarii i Norwegii, gdzie płacono odpowiednio 153 proc. i 169 proc. średniej unijnej.

Pomimo, że w Polsce ceny żywności są najniższe w całej Unii Europejskiej, to Polacy na ten cel wcale nie wydają najmniej wśród Europejczyków. Z danych Eurostatu wynika, że w 2013 r. wydatki na produkty spożywcze w Polsce pochłonęły 18 proc. wszystkich wydatków na konsumpcję, podczas gdy np. Brytyjczycy wydali na ten jedzenie zaledwie 9,1 proc. domowego budżetu. A przecież żywność w Wielkiej Brytanii była znacznie droższa niż w Polsce (106 proc. średniej unijnej).

Wśród krajów Unii Europejskiej więcej od Polaków (procentowo) na podstawowe produkty żywnościowe wydają z budżetu domowego tylko mieszkańcy krajów bałtyckich oraz Bułgarzy i Węgrzy.

Wskaźnik cen towarów i usług w 2014 r. - ranking

Infografika

W pozostałych grupach produktów różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi także były dość zróżnicowane. W przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ceny wahały się od 58 proc. średniej UE w Bułgarii do 170 proc. średniej unijnej w Irlandii. W tej kategorii Polska z cenami na poziomie 74 proc. średniej unijnej Była na 6 pozycji. Alkohol i papierosy tańsze niż w Polsce były jeszcze na Węgrzech, w Rumunii, Czechach i Litwie. Należy zauważyć, że duża zmienność cen używek wynika przede wszystkim z dużych różnic w opodatkowaniu tych produktów w poszczególnych państwach członkowskich.

Ceny towarów konsumpcyjnych i usług w 2014 r. jako proc. średniej w UE

Mapa

Odzież jest jedną z grup produktów, która wykazuje mniejszą zmienność cen między państwami członkowskimi. Ubrania najtańsze były na Węgrzech (70 proc. średniej) a najdroższe w Szwecji (121 proc.). Ceny elektroniki użytkowej wahały się w zakresie od 85 proc. średniej w Czechach i Polsce do 116 proc. na Malcie.

Prywatne środki transportu, czyli samochody, motocykle, zdecydowanie najdroższe były w Danii (151 proc. średniej UE). Wśród pozostałych państw unii różnice cen między państwami członkowskimi nie były już tak wyraźne i wahały się od 75 proc. w Czechach do 114 proc. w Portugalii i 117 proc. w Holandii.

Najbardziej zróżnicowane ceny odnotowano w restauracjach i hotelach. Najtańsze usługi gastronomiczne i miejsca hotelowe były w Bułgarii (46 proc. średniej), natomiast najdroższe w Danii - 147 proc. średniej UE.

Ogółem wskaźnik poziomu cen dla towarów konsumpcyjnych i usług w 2014 r. wahał się od 48 proc. średniej unijnej w Bułgarii do 138 proc . w Danii. Polska z cenami na poziomie 56 proc. średniej unijnej znalazła się w rankingu państw z najniższymi cenami na 3. miejscu, tuż za Rumunią.