"Łączna liczba akcji własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekroczy liczby 5 800 000 akcji;  łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 2 920 000 zł i jednocześnie nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego" - czytamy w uchwale.

WZA zdecydowało, że jednostkowa cena nabycia akcji własnej nie może być wyższa niż 2 zł i niższa niż jednostkowa wartość nominalna akcji spółki. Nabywanie akcji własnych może następować do 30 czerwca 2016 roku.

"Zarekomendowaliśmy przeprowadzenie skupu akcji własnych ze względu na istotną różnicę pomiędzy wartością aktywów netto (NAV) w grupie a wyceną rynkową. Przy cenie 0,93 zł za akcję wskaźnik cena do wartości księgowej (P/BV) wynosi ok.0,39, a wartość księgowa na jedną akcję (BVPS) wynosi 2,52 zł. Ponadto grupa BBI Development ma coraz lepszą sytuacją finansową, pozwalającą na przeprowadzenie zarówno tego, jak i kolejnych skupów w następnych latach. Na skup akcji na najbliższy rok zostanie przeznaczona kwota ok. 3 mln zł. Środki na następne skupy uzyskiwane będą  z oczekiwanych nadwyżek finansowych w kolejnych latach dzięki realizacji i zakończeniu projektów oraz przyspieszeniu rotacji aktywów" - poinformował prezes BBI Development  Michał Skotnicki, cytowany w komunikacie.

BBI Development jest spółką developerską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.