Na początku kwietnia spółka podała, że spodziewa się przychodów w wysokości 5,995 mln zł i zysku netto 80,933 mln zł w 2015 r.

"Zarząd Action S.A., analizując bieżącą sytuację rynkową, wyniki pierwszych miesięcy roku oraz perspektywę drugiej połowy roku, uznał że należy dokonać korekty prognozy . Złożył się na to szereg czynników zewnętrznych, takich jak: opóźnienie wejścia w życie oczekiwanych przez spółkę zmian ustawy o podatku VAT, które powinny uzdrowić istotną cześć rynku; zmiana polityki handlowej producentów przejawiająca się m.in. brakiem premier innowacyjnych produktów, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w momencie publikacji prognozy, a także nasilająca się konkurencja cenowa na rynku" - czytamy w komunikacie.

W odpowiedzi na sytuację rynkową, zarząd zdecydował m.in. o zmianach organizacyjnych w spółce i modyfikacji oferty produktowej, podano także.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 445 mln zł w 2014 r.