"To strategia wzrostu. Celem jest osiągnięcie pozycji nr 1 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w nowoczesnej dystrybucji IT oraz osiągnięcie wyceny 1 mld zł w 2018 r." - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

Strategia zakłada wzrost organiczny, jak i przez przejęcia, dodała.

Spółka chce mieć w 2018 r. 1. pozycję w Polsce (obecnie 3.), 2. w Rumunii (teraz 14.), 5. na Węgrzech (20.), 3. w krajach bałtyckich (4.), 3. w Czechach i Słowacji (5.), wyliczyła Weiss. 

ABC Data chce zwiększyć udział w polskim rynku do 25 proc. na koniec 2018 r.

"Chcemy zwiększyć liczbę klientów w Polsce do ok. 10,5 tys. w 2018 r., wobec ok. 8 tys. obecnie. Chcemy mieć też wtedy 25% udziału w rynku" - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

W całym regionie CEE spółka chce mieć 10% udziału w rynku wobec 6,1% obecnie.

"Możliwe w najbliższym czasie kierunki ekspansji eksportowej spółki to: Słowenia, Chorwacja, Bułgaria" - powiedziała także prezes.

Obecnie ABC Data jest bezpośrednio w 8 krajach.

ABC Data myśli dużych przejęciach w regionie obok rozwoju organicznego

ABC Data w ramach swojej strategii na lata 2016-2018 chce rosnąć organicznie i poprzez przejęcia, a oba kierunki będą "równie ważne", poinformowała prezes Ilona Weiss.

"Celem są, obok rozwoju organicznego, M&A jako ważny czynnik przyspieszający wzrost. Nasza pozycja finansowa i poziom długu pozwala rozważać nawet duże akwizycje w regionie" - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

"Niewątpliwie w najbliższych trzech latach ten wzrost przez akwizycje będzie zrównoważony. Kontrybucja do przychodów i do wyniku spółki z akwizycji będzie równie istotna, co rozwój własny" - dodała.

Nowa strategia bez wpływu na politykę dywidendową

Ogłoszona przez ABC Data strategia rozwoju na lata 2016-2018 nie wpłynie na politykę dywidendy spółki, poinformowała prezes Ilona Weiss.

"W strategii mówimy jasno, ęe polityka dywidendowa będzie utrzymana" - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej.

W połowie czerwca br. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r.