Oczekiwania 13 biur maklerskich co do zysku netto spółki w II kwartale wahały się w przedziale od 535,1 mln zł do 805 mln zł.

Zysk operacyjny KGHM w II kwartale 2015 r. wyniósł 1.133 mln zł wobec 730 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz rynkowych mówiła o 1.013 mln zł.

EBITDA sięgnęła 1,27 mld zł i była 36 proc. wyższa rdr oraz zbliżona do przewidywań analityków.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 4,33 mld zł wobec 3,9 mld zł w II kwartale 2014 r. Analitycy spodziewali się 4,16 mld zł przychodów.

W II kwartale wolumen sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi wyniósł 145,5 tys. ton, a srebra 317 t.

>>> Czytaj też: KGHM celem wrogiego przejęcia? Wirth: Jesteśmy mocno niedoszacowani

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź w I półroczu 2015 r. były wyższe od przychodów osiągniętych

w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5 proc. "głównie w efekcie wyższego o 3 tys. t wolumenu sprzedaży miedzi oraz zmiany średniego kursu walutowego USD/PLN z 3,05 do 3,72".

"Wartość przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2015 r. uwzględnia dodatni wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających w wysokości 221 mln zł (w analogicznym okresie 2014 r. 264 mln zł)" - dodano.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej spółki wyniosły w I półroczu 2015 r. 6,16 mld zł i były nieznacznie wyższe w stosunku do I półrocza 2014 r. z powodu wyższego wykorzystania zapasów koncentratów własnych, których wartość obciążyła koszt sprzedanych produktów.

W I połowie roku zysk operacyjny wyniósł 1,92 mld zł, EBITDA 2,36 mld zł, a zysk netto 1,32 mld zł.

"Oprócz zmian w zakresie przychodów i kosztów (...) istotny wpływ na ukształtowanie się zysku netto miał wynik na pozostałej działalności operacyjnej z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (strata 193 mln zł)" - podał KGHM w raporcie.

W I połowie roku wolumen sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi wyniósł 277,6 tys. ton, a srebra 563 t.

W tym czasie spółka wyprodukowała 286 tys. t miedzi elektrolitycznej i 612 t srebra metalicznego (w I półroczu 2014 r. 283 tys. t miedzi elektrolitycznej oraz 605 t srebra metalicznego). Produkcja miedzi i srebra w koncentratach własnych wyniosła kolejno 215 tys. t oraz 609 t.

KGHM zakłada, że w 2015 r. produkcja miedzi w koncentracie wyniesie 421,4 tys. ton, a elektrolitycznej 567,5 tys. ton. Produkcję srebra w koncentracie założono na 1.138 ton, a metalicznego na 1.160 ton. Wolumen sprzedaży wyrobów z miedzi spółka szacuje na 564,7 tys. ton, a ze srebra na 1.158 t.

Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie własnym C1 wyniósł w I półroczu 2015 r. 1,50 USD/funt wobec 1,79 USD/funt przed rokiem.

Na poziomie skonsolidowanym KGHM zanotował w II kwartale 795 mln zł zysku netto i 11,5 mld zł zysku operacyjnego przy przychodach rzędu 5,3 mld zł. Na każdej linii wyniki okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych.

W I półroczu zysk netto grupy sięgnął 1,19 mld zł, a zysk operacyjny 1,87 mld zł, przy przychodach przekraczających 10 mld zł.

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły w grupie w I półroczu 2015 r. 1,63 mld zł i były wyższe rdr o 128 mln zł (8,5 proc.).

>>> Czytaj też: Upał uderza w przemysł. Natura wygrała z polską energetyką