Belgia, Niemcy i Wielkiej Brytania to kraje z najwyższym wskaźnikiem wakatów w Europie. Polska na tym tle wygląda bardzo słabo. Najtrudniej znaleźć pracę na Łotwie i w Polsce.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy zarówno w strefie euro (EA19) i jak i całej Unii Europejskiej (EU28) utrzymał się na poziomie 1,7 proc. w drugim kwartale 2015 roku.

Oznacza to, że stosunek liczby wolnych miejsc pracy do całkowitej liczby miejsc pracy w państwach strefy euro był na tym samym poziomie, jak w poprzednim kwartale. Był jednak wyższy wobec 1,6 proc. zanotowanych w drugim kwartale 2014 roku.

W strefie euro najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy w II kw. 2015 r. był w sektorze usług, gdzie relacja wolnych do wszystkich miejsc pracy była na poziomie 2,1 proc. W przemyśle i budownictwie wskaźnik ten wynosił 1,2 proc.

W 28 krajach Unii wskaźnik wakatów wyniósł 1,3 proc. w przemyśle i budownictwie i 2,1 w proc. w usługach.

>>> Czytaj też: Sprawdź, gdzie w Europie koszty zatrudnienia rosną najszybciej [INFOGRAFIKA]

Kraje członkowskie Unii Europejskiej

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są porównywalne dane, najwyższe wskaźniki wolnych miejsc pracy w drugim kwartale 2015 roku odnotowano w Belgii i Niemczech (po 2,7 proc.), Wielkiej Brytanii (2,5 proc.), w Czechach (2,3 proc.) i Szwecji (2,0 proc.).

Najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano na Łotwie (0,5 proc.), w Polsce (0,6 proc.) i Portugalii (0,7 proc.).

Najwięcej rynek pracy urósł w Czechach, gdzie odnotowano wzrost wskaźnika o 1,1 punktu procentowego. Drugim najdynamiczniej rosnącym rynkiem pracy jest Chorwacja z przyrostem wskaźnika wakatów o 0,5 pp. Kolejne kraje to Belgia, Luksemburg i Holandia (wszystkie po + 0,3 pp).

Jedyne spadki wskaźnika wakatów odnotowano w Niemczech i Grecji (po -0,1 pp) i na Cyprze (-0,2 pp).

W Polsce od pierwszego kwartału 2015 r. relacja pomiędzy wolnymi i wszystkimi miejscami pracy nie zmieniała się.

Wskaźnik wakatów w Europie w 2 kw.2015

Infografika